ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :

 
 
 برنامه زمانی روز دوشنبه 28/ 11/ 92 صبح و بعدازظهر  
ردیف عنوان سخنرانی سخنران شروع مدت پایان هیأت رئیسه
1 علوم زمین در خدمت کشاورزی نوین (زمین شناسی کشاورزی) محمدباقر لک 14:00 0:15 14:15 ْآقایان دکتر رفیعی، رضایی،ساریخانی،پیروان،ابراهیمی، جعفری اردکانی
2 استفاده بهینه از پتانسیل حاصلخیزی خاک استان گیلان با نگرش زمین شناسی رضا فهیم  گیلانی 14:15 0:15 14:30
3 پتانسیل معدنی پرلیت در ایران جهت مصرف بهینه آب کشاورزی فرزانه طیبی 14:15 0:15 14:30
4 بررسی عملکرد نمایه های یخبندان آمریکایی،نروژی وفنلاندی در برآورد عمق نفوذ یخبندان خاک ( مطالعه موردی، شهرستان بجنورد) دکتر محمد باعقیده 14:30 0:15 14:45
5 زمین¬شناسی کشاورزی ایران – مطالعه موردی: ملایر، استان همدان سمانه نعمتی 14:45 0:15 15:00
6 تولید نانو کود از باطله های معدنی رضا صمدی 15:00 0:15 15:15
7 منشا یابی آلودگی فلزات سنگین دریاچه ای و تاثیر احتمالی بر ریسک کشاورزی در خاک‌های مجاور (مطالعه موردی دریاچه زریوار) علی قادری سهی 15:15 0:15 15:30
پذیرایی 15:30 0:30 16:00 هیأت رئیسه
8 کود زیستی سیانوباکتریایی در زراعت برنج، گامی در جهت ارتقاء خاک کشاورزی دکتر اکرم اسدی 16:00 0:18 16:18 آقایان دکتر سرمدیان، اسدی، الماسی و خانم دکتر اکرم اسدی
9 ارزیابی مراحل رشد و صفات مهم زراعی در ارقام کلزای (Brassica napus L.) زمستانه تحت تأثیر کودهای ریزمغذی در اراک معرفت مصطفوی راد 16:18 0:18 16:36
10 اولویت بندی کشت محصولات زراعی با کاربرد روش FAHPدر تحلیل شاخص های کیفی در استان همدان امیر عرفان هاشمی 16:36 0:18 16:54
11 کاربرد روش مقاومت ویژه در کشاورزی مطالعه موردی: منطقه خورموج، استان بوشهر زهرا فقیه 16:54 0:18 17:12
12 کاربرد سونداژ الکتریکی قائم در تعیین بهترین محل حفر چاه کشاورزی در شهرک وحدت بهبهان هادی طهماسبی نژاد 17:12 0:18 17:30
13 مدل‌سازی استنتاج فازی کیفیت آب زیرزمینی مورد استفاده در بخش کشاورزی ( مطالعه موردی: استان تهران) میثم ودیعتی 17:30 0:18 17:48
             
پوسترهای زمین شناسی کشاورزی روز دوشنبه 92/11/28 بعدازظهر،ساعت: 15 الی 16      
ردیف عنوان پوستر ارائه دهنده        
1 ارزیابی تنوع فیتوشیمیائی بین چهارکدوی پوست کاغذی cucurbita pepo var. styriaca مورد کشت و کار در ایران رقیه کریمی        
2 امکان سنجی استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه فاضلاب تبریز برای مصارف کشاورزی و صنعتی سیما شکری        
3 طبقه بندی کیفی آب رودخانه آجی چای برای کشاورزی در محدوده دشت تبریز سیما شکری        
4 نقش احداث چکدم و بند های خاکی درحفاظت حوزه آبخیز خرم بیدفارس لیلا کریمی        
5 پهنه‌بندی زمین‌آماری عامل فرسایش‌پذیری خاک در حوزه آبخیز زاینده رود علیا (منطقه تنگ گزی) محمدعطا میرسلیمانی        
6 عوامل مؤثر بر تولید رسوب با استفاده از مدل MPSIAC با کمک GIS، مطالعه موردی(یکی از زیر حوزه‌های، حوزه آبخیز زاینده رود علیا) محمدعطا میرسلیمانی        
7 کاربرد اسید هیومیک در کشاورزی و اثرات مثبت آن بر محیط زیست فرشید قبادیها        
8 کاربردهای بایوسالیدها به‌عنوان کود یا ” مناسب‌ساز“ خاک فاطمه نجف زاده        
9 اکتشاف آب زیرزمینی موردنیاز کشاورزی با آشکارسازی شرایط ژئوالکتریکی لایه های زیرسطحی هادی طهماسبی نژاد        
10 مقاومت سنجی الکتریکی جهت اندازه گیری درجه اشباع نمونه های خاک و استفاده گیاه از آب سمیه جلیلی        
11 بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک های واحد های زمین شناسی مارنی با رویکرد استفاده کشاورزی ابوالفضل معینی        
12 ارزیابی کیفی رودخانه فیروزآباد از نظر شرب و کشاورزی بهرام جهاندیده        
13 بررسی میزان حساسیت سنگ‌ها به فرسایش در زون مکران (حوضه آبخیز گابریک- بندر جاسک) پروانه فریدی        
14 بهره برداری بهینه از آب با استفاده ازمواد معدنی جاذب رطوبت در فعالیت های کشاورزی رحمان شریفی        
15 پهنه بندی کیفی آبهای زیرزمینی دشت درمیان اسدآباد(شرق ایران) برای مصارف کشاورزی به روش ویلکوکس با استفاده از GIS غزاله محبی تفرشی        
16 مکان یابی زون های گسله آبدار با استفاده از رشد گیاه پسته وحشی و انجیر کوهی در معدن انجیره-منطقه تیران-سامان مرضیه جابری        
17 بررسی ارتباط شرایط زمین شناسی منطقه ملایر با وضعیت کمی و کیفی آب و خاک کشاورزی شهرام فروغی شادباد        
18 بررسی نوع اقلیم و تعیین گیاهان مناسب جهت حفاظت از آب وخاک دشت اون رضا عبدالخانی        
19 اثرات برهمکنش منابع نیتروژن و مقادیر گوگرد بر شاخصهای کمی و کیفی بذر در کلزای (Brassica napus L.) زمستانه معرفت مصطفوی راد        
20 تأثیر عناصر ریزمغذی بر عملکرد و صفات کیفی دانه و روغن در ارقام زمستانه کلزا معرفت مصطفوی راد        
21 اثر منابع آلی و شیمیایی نیتروژن بر عملکرد دانه ارقام کلزا و خواص فیزیکوشیمیایی خاک معرفت مصطفوی راد        
22 حفاظت خاک و کاهش فرسایش و رسوب در اراضی کشاورزی حوضه آبخیز شوشتر-باغملک عباس معظم زاده        
23 بررسی وضعیت زمین­شناسی و کیفیت کشاورزی در منطقه جنوبغرب کرج سهیلا آهنگ        
             
 برنامه زمانی روز سه شنبه 29/ 11/ 92 بعدازظهر  
ردیف عنوان سخنرانی سخنران شروع مدت پایان هیأت رئیسه
1 بررسی نرخ فرسایش در اراضی مارنی پهنه ساختاری زاگرس در استان چهارمحال و بختیاری سید نعیم امامی 14:00 0:18 14:18 آقایان دکتر باعقیده، رورده،تیموری، امیراحمدی، رفیعی، الماسی
2 استفاده از پسماندهای صنعتی – کشاورزی در جلوگیری از فرسایش خاک(فرسایش ورقه ای)(مطالعه موردی لیگنین – کاه و کلش) اقای رفعت شهماری اردجانی 14:18 0:18 14:36
3 مطالعه تاثیر کاربری های مختلف اراضی و شیب در ضریب فرسایش پذیری خاک در زمین های کشاورزی دیمی دکتر محمدطاهر نظامی 14:36 0:18 14:54
4 پهنه‌بندی خاکهای کشاورزی براساس فاکتور غنی‌شدگی بااستفاده از GIS مطالعه موردی: استان بوشهر حامد شایانی پور 14:54 0:18 15:12
5 کارایی مدل رقومی ارتفاع و مشتقات آن در پیش بینی فسفر خاک دکتر فریدون سرمدیان 15:12 0:18 15:30
6 اثر توپوگرافی و کاربری زمین بر حدود و شاخص¬های پایداری آتربرگ در خاک-های منطقه چلگرد استان چهارمحال و بختیاری زهرا ذوالفقاری 15:30 0:18 15:48
پذیرایی 15:48 0:30 16:18 هیأت رئیسه
7 تاثیر مواد زمین شناسی در تشکیل خاک های رده ی اندیسول و شناسایی آن در ایران علیرضا صیامی 16:18 0:18 16:36 آقایان دکتر باعقیده، رفیعی، سرمدیان، امیراحمدی
8 بررسی خصوصیات کانی هایی زمین شناسی که می توانند به عنوان کود در کشاورزی به کار روند فاطمه ابراهیمی 16:36 0:18 16:54
9 اثرات برداشت غیر اصولی از چاههای کشاورزی آبخوان کارستی دشت مجن، استان سمنان حامد قناعتیان 16:54 0:18 17:12
10 تشکیل افق پتروکلسیک در خاک¬های با مواد مادری آهکی در ترانسکت کرمان- بم لیلی نژادزمانی راوری 17:12 0:18 17:30
11 بررسی حذف سرب از محلول های آبی توسط پوست پرتغال الهه مصلی نژاد 17:30 0:18 17:48
12 مطالعه روشهای متفاوت در کاهش مخاطرات سیلاب و اهمیت آن در فعالیتهای کشاورزی بی تا جاویدفخر 17:48 0:18 18:06
             
پوسترهای زمین شناسی کشاورزی روز سه شنبه 92/11/29 بعدازظهر، ساعت: 15الی 16        
ردیف عنوان پوستر ارائه دهنده        
1 بررسی محدودیت¬های ناشی از گچ در مدیریت خاک¬های مناطق خشک و نیمه¬ خشک پری اسدی        
2 نقش عوامل زمین شناسی در تشکیل و توسعه آبکندهای سیلابی جنوب خاوری میناب (منطقه کریان) رضوان زارع زاده        
3 اثر بقایای گیاهی بر خصوصیات فیزیکی خاک های کشاورزی بیژن آزاد        
4 بررسی تاثیر فرسایش خاک بر روی سطح قابل کشت در زیر حوضه B2 زاینده رود با استفاده از روش MPSIAC . اسحاق شاه محمدی        
5 کودهای زیستی PGPR و اثرات آنها در کشاورزی هاشم آرام        
6 تاثیر یک پلیمر محلول در آب بر جذب روی درگیاه شبدر برسیم تحت استرس کادمیم هاشم آرام        
7 حفاظت خاک و کاهش فرسایش و رسوب در حوضه آبخیز ماسوله¬رودخان (گیلان) پیام عالمی صف اول        
8 پرورش کرم¬های خاکی گونه fotida Eisenia در بسترهای کود گاوی و جلبک هاشم آرام        
9 بررسی حذف سطوح مختلف سرب در خاک، توسط ریشه و ساقه گیاهان غلامرضا فتح آبادی        
10 تهیه نقشه رقومی فسفر خاک با استفاده از روش زمین آماری چند متغیره علی کشاورزی        
11 گیاه پالایی کادمیوم در شرایط تنش شوری در دو بافت مختلف خاک مهرداد نواب زاده سهی        
12 بررسی تغییرات نفوذپذیری و ترکیب شیمیایی خاک های گچی جنوب مشهد طی فرآیند آبشویی سمیه اصغری        
13 پهنه بندی خاک های گچی بخش جنوبی شهر مشهد سمیه اصغری        
14 بررسی پهنه‏بندی مکانی درصد اشباع خاک در اعماق مختلف خاک منطقه‏ی هرمزآباد رفسنجان علیرضا اوجی        
15 پهنه‏بندی زمین‏آماری اجزای مکانیکی خاک در اعماق مختلف خاک منطقه‏ی هرمزآباد رفسنجان علیرضا اوجی        
16 ارزیابی کیفی آب رود خانه های منتهی به خلیج گرگان جهت مصارف کشاورزی لیا بشری        
17 ارزیابی روشهای ژئوفیزیکی در حل مسائل کشاورزی مسعود عباسی نیا        
18 بررسی ارتباط بین ضریب یکنواختی توزیع اندازه ذرات با میزان فرسایش و ‏تولید رسوب در ایستگاه تیکمه داش (آذربایجان¬شرقی)‏ وحید دینی ترکمانی        
19 بررسی ژئوشیمی فلزات سنگین ومنشأاحتمالی آنهادرخاک کشاورزی یاسوج کبرا جوانمردی        
20 فرآیند تولید گچ مخلوط با آهک با قابلیت کلسیم دهی به خاک برای جلوگیری ازنفوذ عناصر فلزات سنگین وسمی به داخل گیاه مهرداد موحدی        
21 اثر محلول پاشی آهن بر برخی صفات مرفولوژیک و کیفی گندم دیم فرهود یگانه پور        
22 تأتیر محلول پاشی عنصر معدنی آهن بر وزن دانه، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه گندم فرهود یگانه پور        
23 چگونگی تشکیل خاک¬های متأثر از رسوبات کواترنری در منطقه¬ی راین استان کرمان لیلی نژادزمانی راوری        
24 مقایسه حذف سرب و کادمیم از محلول های آبی توسط پوست پرتغال الهه مصلی نژاد        
             


تاریخ درج : دوشنبه 21 بهمن 1392
تعداد بازديد از اين صفحه : 2760
آخرين تاريخ بازديد :21 مرداد 1397  10:53
Copyright 2010 GSI Congress
نقشه سایت
انتخاب وب سایت مورد نظر :